Wie is Monique ?

Monique Ravenstijn is een ervaren supermarkt-ondernemer, moeder van drie prachtige kinderen en initiatiefnemer van Jeelink .


Zij vertelt over haar concept Jumbo Monique:


“Een aantal jaren geleden heb ik ontdekt wat mijn kernwaarden zijn; waar ik voor sta, maar vooral wat mijn bijdrage is aan onze samenleving. Dit heb ik geformuleerd in mijn persoonlijke missie. Ik ontdekte dat mijn ondernemingen prachtige platformen zijn om een hoop mensen te bereiken en deze missie realiteit te laten worden. Dit vergt echter wel een andere uitgangspositie van mij als onderneemster.


Jumbo Monique staat voor toewijding, eigenheid, ontwikkeling en openheid. Wij hebben aandacht voor elkaar."

Missie en visie

 

Missie

“Vanuit de  kracht van samen op weg naar een

circulaire, sociale en vitale maatschappij.”
 

 

Visie

De komende 10 jaar gaat het landschap van supermarkten meer veranderen dan dat wij nu kunnen inschatten. Blurring en het omnichannel aanbieden van producten en diensten zijn hier slechts een begin van. De supermarkt neemt steeds meer de plaats in van een bezoekerscentrum. Naast het doen van de boodschappen, gaat men er koffie drinken, eten, maar ook bewegen. Maatschappelijke loketten zullen meer regel dan uitzondering zijn. De focus komt steeds meer te liggen op lokaal, puur en vers waarvan de herkomst bekend is. De consument wil wat dit betreft geïnformeerd, geïnspireerd en verrast worden. Men wil kennis opdoen die niet zo snel online verkrijgbaar is. Door de invoer van de participatiewet komt er een veel grotere druk te liggen op het personeelsbeleid. Dit brengt veel kansen, maar het vraagt ook om een ander competentieraster van de ondernemer. Voor de meeste ondernemingen zou dit een bedreiging kunnen zijn, maar Jumbo Monique ziet dit als kans.

Kernwaarden

Binnen Jumbo Monique wordt er een viertal kernwaarden gehanteerd. Het één kan niet zonder het ander. De waarden die worden gehanteerd zijn:
Toewijding
Het werken vanuit overtuiging, waar gedrevenheid, enthousiasme en plezier aan ten grondslag liggen.
Eigenheid
Authentiek en uniek durven zijn en werken vanuit talenten.
Ontwikkeling
Samen, schouder aan schouder het beste uit elkaar weten te halen, bereidheid tot investeren in de toekomst en je eigen succes kunnen bepalen.
Openheid
Transparantie, open en eerlijke communicatie met oog voor elkaar, verdraagzaamheid en wederzijds respect.

 

 
 

Strategie

De drie formulepijlers van Jumbo Monique, zijn als volgt:

 

Vakmanschap

Het onderscheidend vermogen maakt dat consumenten naar Jumbo Monique komen en dat leveranciers, stakeholders en medewerkers besluiten te gaan samenwerken. Dit wordt steeds belangrijker, aangezien het online kanaal ook binnen de detailhandel terrein aan het winnen is. Bewustwording maakt dat Jumbo Monique zich blijft klaarmaken voor de toekomst. Dát is pas maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door met groot enthousiasme, veel deskundigheid en oog voor kwaliteit te werken, gevoed door ervaring en aangevuld met scholing, wordt het mogelijk om Jumbo Monique te onderscheiden van andere concepten.

Saamhorigheid

Binnen Jumbo Monique maken één en één drie. Dit kan alleen zolang er wordt samengewerkt, met respect voor elkaar en collegialiteit. Verdraagzaamheid, contact en verbinding zijn erg belangrijk. Ook werkt Jumbo Monique samen met haar buren, bijvoorbeeld door het assortiment aan producten van lokale ondernemers. Zo wordt er iedere dag gewerkt om het verschil te maken.

Zekerheid

Binnen Jumbo Monique wordt er gewerkt met de unieke Jumbo-formule. Hieraan liggen de 7 Zekerheden ten grondslag. Zij zijn bij Jumbo geen marketingtool; zij zijn een belofte aan de klant. De formule zorgt ervoor dat medewerkers daadkrachtig kunnen handelen en klantverwachtingen iedere dag kunnen blijven overtreffen. Zo kunnen medewerkers transparant, vol vertrouwen en dienstbaar werken. De 7 Zekerheden, zoals die in de Jumbo-formule zijn vastgelegd, zijn als volgt:

1.    Euro’s goedkoper
2.    Service met ’n glimlach
3.    Voor ál uw boodschappen
4.    Vers is ook écht vers
5.    Vlot winkelen
6.    Niet tevreden? Geld terug!
7.    Uw wensen staan centraal
 

Formule

De formule an Jumbo Monique

© 2018 Jumbo Monique