Jumbo Monique helpt mensen groeien. In een veilige omgeving, waar ruimte is voor ontwikkeling, kun je het beste uit jezelf halen. De wereld is echter groter dan onze winkel. We willen mensen uit minder kansrijke gebieden ook een plek op het "podium" geven. Vanuit dit gevoel is Stichting Samen Vooruit opgericht, samen met de ouders van Monique (Jan en Ria Ravenstijn).

STICHTING SAMEN VOORUIT

 

OVER DE STICHTING

LOKALE BEHOEFTEN

We richten ons voornamelijk op Zuid-Afrika. Enkele jaren geleden emigreerden de broer en schoonzus van Monique hier naartoe. Ook de rest van onze familie heeft dit land in haar hart gesloten. Het betekent dat wij lokaal een goede kijk hebben op de behoeften van mensen. Door het persoonlijke 'linkje' krijgt een project continuïteit én houden we vinger aan de pols. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om eigen projecten te bewaken. In de toekomst zouden de activiteiten van onze stichting zich kunnen uitbreiden naar andere landen.

PROJECTEN

Stichting Samen Vooruit wil zorgen dat het geld op goede plekken terechtkomt. Concreet kun je denken aan financiële bijdragen voor:

  • weeshuis voor aidswezen,

  • scholen op het platteland,

  • uitzonderlijk talent ondersteuning en

  • alles wat verder bij onze kernwaarden past.

 

VOEDINGSBODEM

Jumbo Monique doneert maandelijks €200 aan de stichting. Op de emballagemachine in onze winkel zit een speciale goede-doelen-knop. Het geld dat we daarmee ophalen, gaat ook naar de stichting en komt regelmatig ten goede aan andere initiatieven. Verder komt er via acties ook regelmatig een bedrag in het "spaarpotje".

 

STATUTEN

Wil je weten hoe wij het een en ander formeel geregeld hebben zie hier.

 

ORGANISATIE

Stichting Samen Vooruit is opgericht op 25 februari 2013. Op dezelfde datum is de stichting door de fiscus aangemaakt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Voorzitter: Jan Ravenstijn
Penningmeester: Jan Ravenstijn
Secretaris: Monique Ravenstijn
Algemeen bestuurslid: Ria Ravenstijn

CONTACT

Stichting Samen Vooruit

Postweg 60, 1795 JR de Cocksdorp

IBAN NL03 RBBB 0941 5542 44

Email: info@jumbomonique.nl

Telefoonnummer: 0222-311445

KvK  57315108

RSIN: 852528061

VISIE

Het is de visie van Stichting Samen Vooruit om:

  • mensen of groepen mensen financieel te ondersteunen en een leefniveau te laten bereiken dat voor hun leefomgeving acceptabel is of minstens als gemiddeld kan worden beschouwd;

  • alle verdere handelingen te verrichten die in de ruimste zin verband hebben met het voorgaande of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

MISSIE

De kernwaarden die binnen Stichting Samen Vooruit worden gehanteerd, zijn: eerlijkheid, gelijke kansen en respect.

WERKWIJZE

Wij ondersteunen lokale projecten die al dan niet ondersteund worden door gerenommeerde partijen. Altijd met het doel ontwikkeling, in de breedste zin van het woord, te bewerkstelligen.

SLOGAN: SAMEN VOORUIT

Het doel van de stichting is om kinderen een eerlijke kans te bieden, ze te ondersteunen, te motiveren en ze naar een hoger niveau te tillen, zonder hun eigen culturele waarden uit het oog te verliezen. Dit uiteraard zonder onderscheid te maken tussen geloof, ras en overtuiging.

BELONINGSBELEID

De kosten van de stichting en de bestuurders zijn nooit hoger dan 10% van de door de stichting verworven gelden. De bestuurders kunnen alleen de gemaakte onkosten declareren als die tijdens de bestuursvergadering worden geaccordeerd.

PERIODIEKE SCHENKING

Ik wil Stichting Samen Vooruit steunen met een periodieke schenking in de vorm van een geldbedrag.

 

ARCHIEF

Hier vind u alle jaarverslagen ook van eerdere jaren.

BELEIDSPLAN

Zie hier ons beleidsplan

PROJECTEN

Paternoster People's Partnership

30/10/2018

Golden Oldies - Paternoster

16/10/2018

SOS Kinderdorpen - Help kinderen in een crisissituatie

09/07/2018

Wilde Ganzen - Schoon drinkwater, daar kan geen dokter tegenop!

02/07/2018

Simavi - Gezondheid schoolkinderen Oeganda duurzaam verbeteren

26/04/2018

Wilde Ganzen - Moeder- en kindzorg op de afgelegen plekken in de wereld

05/04/2018

1/2
Please reload

© 2018 Jumbo Monique